In samenwerking met beeldend kunstenaar Jaap Velserboer is een beeld gemaakt voor de beeldenroute Zijpe in 2009. Geplaatst langs de vaart in Zijpe steekt het beeld 6 meter boven het maaiveld uit en zet daarmee letterlijk de wereld op zijn kop.
Meer informatie over de kunstroute: www.kunstroutezijpe.nl
/